Dinsdag 2 april 2024, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

6.28165, AK

Brief van de minister van Financiën over bedrijfsgevoelige informatie vertrouwelijk ter inzage; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Bespreking brief

10.36.492 EK, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake de voorstellen voor verordeningen betreffende de Digitale Euro; EU-voorstellen: kader voor de Digitale Euro (COM(2023)368, COM(2023)369)

Bespreking schriftelijk overleg

11.Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 april 2024

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 april 2024; Raad voor Economische en Financiële Zaken

13.Rondvraag

14.Ter herinnering: openstaande correspondentie


Korte aantekeningen