36.418, AB

Motie-Schalk (SGP) c.s. over het uitwerken van maatregelen tegen hoge marginale druk in de BouwstenennotitieIn deze motie wordt de regering verzocht in de genoemde Bouwstenennotitie ook uitvoerbare maatregelen uit te werken, waarmee de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind, en tevens maatregelen uit te werken waardoor de extreem hoge marginale druk (vooral bij een modaal inkomen) wordt verlaagd.Kerngegevens

nummer 36.418, AB
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, Volt, PVV en VVD stemden tegen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door J. Bakker-Klein (CDA)
R. Baumgarten (JA21)
J. Dessing (FVD)
E.H.J. Heijnen (BBB)
F.W.J. Holterhues (ChristenUnie)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
M.J. de Vries (SGP)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) heeft bij brief van 11 april 2024 vragen gesteld over de de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over rapport Belastingen in een maatschappelijk perspectief (EK 32.140, S met bijlagen) over de uitvoering van deze motie.Uitvoering