E050055
Laatste revisie: 13-05-2011

E050055 - Mededeling: Een raamwerk voor de ontwikkeling van de betrekkingen met de Russische Federatie op het gebied van het luchtvervoerDe Europese Commissie presenteerde een mededeling 'Een raamwerk voor de ontwikkeling van de betrekkingen met de Russische Federatie op het gebied van het luchtvervoer'. Onderhavige mededeling maakt onderdeel uit van het algemene Europese externe luchtvaartbeleid (zie Mededeling 'Ontwikkeling van de agenda voor het externe luchtvaartbeleid van de Gemeenschap', E050054). Zowel vanuit politiek als economisch perspectief is het essentieel dat de Gemeenschap een samenhangend, extern luchtvaartbeleid voert ten aanzien van Rusland. Rusland is namelijk naast buurland ook een belangrijk strategisch en handelspartner. Individuele lidstaten zijn er niet in geslaagd om een overeenkomst met Rusland te sluiten en de Commissie heeft derhalve de Raad gevraagd om een mandaat zodat onderhandelingen op Communautair niveau met de Russische Federatie kunnen plaatsvinden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)77PDF-document, d.d. 14 maart 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten de onderhavige mededeling ter informatie aan te bieden aan de commissie voor Verkeer en Waterstaat.

  • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
    6 september 2005

Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel is in fiche 10 niet van toepassing, aangezien het hier een mededeling betreft.

De Nederlandse regering is van mening dat de onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde Staten eerst afgerond dienen te worden, alvorens een aanvang wordt gemaakt met de onderhandelingen met Rusland. Vooralsnog is zij dan ook voorstander om via bilaterale weg eventuele problemen (bijvoorbeeld de verkeersrechten) op te lossen, of in handelspolitieke kaders de overvliegvergoedingen aan te pakken.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 378[10]
    12 mei 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met deze mededeling stelt de Commissie een raamwerk voor ten behoeve van de ontwikkeling van luchtvaartrelaties met de Russische Federatie. Het voorstel maakt onderdeel uit van de algemene strategische benadering van de Commissie over de ontwikkeling van het externe aspect van de interne luchtvaartmarkt. Hierover heeft de Commissie een separate, algemene mededeling gepresenteerd (zie desbetreffend BNC-fiche).

De Commissie geeft in die algemene mededeling aan op korte termijn onderhandelingen te willen starten met een aantal prioritaire derde landen met als doel het bereiken van akkoorden in belangrijke mondiale regio's. Hiertoe vraagt de Commissie mandaten voor onderhandelingen met respectievelijk de Volksrepubliek China en de Russische Federatie. In onderhavige mededeling stelt de Commissie voor om te onderhandelen met Russische Federatie over een OAA (Open Aviation Agreement) en nodigt de Raad uit om de Commissie te autoriseren om namens de EU onderhandelingen aan te gaan om deze OAA te bereiken.

De luchtvaartrelaties met de Russische Federatie vormen een zeer gevoelig dossier, waarbij grote (economische en politieke) belangen op het spel staan. Voornaamste punt van zorg betreft de verplichte betalingen voor overvluchten over Siberië. Daarbij gaat het voornamelijk om vluchten van EU luchtvaartmaatschappijen naar belangrijke Aziatische bestemmingen als China, Japan, en Zuid-Korea.

De Commissie beoogt met een gemeenschappelijke aanpak een stabiele en consistente luchtvaartrelatie te creëren met de Russische Federatie. De Commissie stelt dat de markt tot op heden zeer gefragmenteerd is en dat de lidstaten het zelf niet voor elkaar krijgen om bilaterale overeenkomsten te sluiten die in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht.

De Commissie veronderstelt dat een eerste fase akkoord niet tot een open skies overeenkomst zal leiden, met als gevolg dat er een communautair systeem nodig zal zijn voor de verdeling van beperkte verkeersrechten onder de EU carriers.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)77
    14 maart 2005

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen