E180031
Laatste revisie: 06-12-2018

E180031 - Werkprogramma 2019 van de Europese CommissieOp 23 oktober 2018 heeft de Europese Commissie het werkprogramma voor 2019 gepresenteerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 20 november 2018 stemde het College van Senioren in met de werkwijze rondom het vaststellen van het Europese Werkprogramma 2019 en de conceptplanning en inrichting van het selectieproces.

Europees

Op 6 december 2018 nam de Zweedse Riksdag een statementPDF-document aan over het Commissiewerkprogramma 2019.


Kerngegevens

volledige titel

Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie: beloften nakomen en de toekomst voorbereiden

document Europese Commissie

COM(2018)800PDF-document, d.d. 23 oktober 2018

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 20 november 2018 stemde het College van Senioren in met de werkwijze rondom het vaststellen van het Europese Werkprogramma 2019 en de conceptplanning en inrichting van het selectieproces.

Op 13 november 2018 besprak de commissie EUZA de werkwijze rondom het vaststellen van het Europese Werkprogramma 2019 van de Eerste Kamer en stemde in met de conceptplanning en inrichting van het selectieproces voor het Europese werkprogramma.

Op 23 oktober 2018 ontving de Kamer van de Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie een briefPDF-document ter aanbieding van het Werkprogramma 2019.


Standpunt Nederlandse regering

Op 9 november 2018 stuurde de Minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van het Commissiewerkprogramma 2019.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 23 oktober 2018 haar Werkprogramma voor 2019PDF-document gepubliceerd, onder de titel: 'Beloften nakomen en de toekomst voorbereiden'. Dit is het laatste werkprogramma dat de huidige Europese Commissie, de in 2014 aangetreden Commissie-Juncker, zal presenteren. Het programma is daarom met name gericht op het - vóór de Europese verkiezingen in mei 2019 - afronden van de lopende procedures van de nog openstaande prioritaire wetgevingsvoorstellen (45) die in de Joint Declaration voor 2018-2019 worden genoemd.

De Commissie stelt daarnaast nieuwe initiatievenPDF-document en nieuwe REFIT evaluatiesPDF-document voor. De nieuwe initiatieven zijn met name gericht op de aanpak van lopende uitdagingen en het leggen van een basis voor een 'sterk, verenigd en soeverein Europa' van 27 lidstaten. Zij hebben onder andere betrekking op Migratie, Rechtsstatelijkheid, de Energie Unie en Klimaatbeleid, de voltooiing van de Digitale Eengemaakte Markt en de voorbereidingen voor de Brexit.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 19 november 2018 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) een briefingPDF-document over het Werkprogramma 2019.

De commissie voor constitutionele zaken (AFCO) is de verantwoordelijke commissie voor de behandeling van het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 6 december 2018 nam de Zweedse Riksdag een statementPDF-document aan over het Commissiewerkprogramma 2019.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via