CVIII

Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdienstenDit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op het beleidsdebat dat op 23 september 2014 werd gehouden over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.


Stand van zaken

De commissies voor I&A/JBZ en V&J hebben en marge van de behandeling van EU privacyvoorstellen (zie ook E120003 en E120004) correspondentie gevoerd met de regering naar aanleiding van de onthullingen van de heer Snowden en latere perspublicaties. Na ontvangst van een brief van de regering van 15 november 2013 (EK 33.169, P) over de gevolgen van de onthullingen van de heer Snowdon en de spionagepraktijken van de NSA besloten de commissies een openbare expertmeeting te organiseren. Om de onderwerpen voor deze openbare expertmeeting scherp te stellen werd een voorbereidingsgroep ingesteld bestaande uit de leden Duthler, Franken, Witteveen, Gerkens en Strik. De voorbereidingsgroep werd mede ondersteund door het Rathenau Instituut.

openbare expertmeeting cyberintelligence en publiek

De openbare expertmeeting met als thema cyberintelligence en publiek vond vervolgens plaats op 6 mei 2014 (EK CVIII, C). Na afloop van de openbare expertmeeting besloten de commissies I&A/JBZ, V&J, BZK/AZ, BDO en EZ een beleidsdebat te houden, ook mede in vervolg op het debat dat op 17 mei 2011 heeft plaatsgevonden (zie ook EK 31.051), over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling en het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dit beleidsdebat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vond plaats op 23 september 2014. De stemming over een zevental moties tijdens het debat ingediende moties vond plaats op 7 oktober 2014.

uitvoering motie-Gerkens

De commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), voor Veiligheid en Justitie (V&J), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ), voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Economische Zaken (EZ) hebben op 17 maart 2015 de brief van de minister van BZK van 10 maart 2015 (EK CVIII, P) over de uitvoering van de motie-Gerkens (SP) c.s. over een onderzoek door het Rathenau Instituut naar de wenselijkheid van een adviescommissie over de ethische kant van de digitalisering van de samenleving (EK CVIII, E) besproken.

De commissies BiZa/AZ en V&J hebben op 18 april 2017 een mondelinge toelichting van het Rathenau Instituut op het rapport 'Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving'PDF-document ter uitvoering van de motie-Gerkens gekregen.

De commissies BiZa/AZ en J&V hebben op 6 november 2018 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK van 17 oktober 2018 (EK, U) over de brief van de minister van 9 maart 2018 (EK, S) met de kabinetsreactie op de rapporten 'Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving' en 'Mensenrechten in het robottijdperk'PDF-document van het Rathenau Instituut voor kennisgeving aangenomen (zie ook het eerdere verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 25 juni 2018 (EK, T) over de kabinetsreactie).

voorbereiding openbare expertmeeting

Op 11 februari 2014 hielden de commissies I&A/JBZ, V&J, BZK/AZ, BDO en EZ ter voorbereiding op de openbare expertmeeting een gesprek (EK CVIII, A) met NRC-journalisten Huib Modderkolk en Steven Derix en onderzoeksjournalist Brenno de Winter over de technische aspecten van (bedrijfs)spionage, vergaren metadata, juridische normering en privacy.


Kerngegevens

begonnen

10 maart 2014

schriftelijke voorbereiding


Documenten

41