Motie-Bemelmans-Videc (CDA) c.s. over het blijven inzetten voor de mensenrechten conform de verplichtingen die voortvloeien uit het EVRM (EK 32.502 / 32.500 V, B)In deze motie wordt de regering verzocht om zich te blijven inzetten voor de mensenrechten, conform haar verplichtingen die voortvloeien uit het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) en de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Verder wordt de regering verzocht actief de toetreding van de EU tot het EVRM te blijven bevorderen.ingediend

19 april 2011

afhandeling

10 mei 2011

resultaat

aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD stemde tegen

bij

indiener

mede ondertekend door