Motie-Duthler (VVD) c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (EK 33.709, AJ)In deze motie stemt de Kamer in met het voornemen van de regering om te besluiten tot deelname aan het EOM.ingediend

17 april 2018

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 17 april 2018 aangenomen. ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, OSF en D66 stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door