Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over het beëindigen van subsidies voor de fok van vechtstieren (EK 34.841, E)In deze motie wordt de regering verzocht zich er in Europa voor in te zetten dat na de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2020 geen subsidies meer zullen worden aangewend voor de fok van vechtstieren.ingediend

10 april 2018

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 17 april 2018 verworpen. ChristenUnie, VVD, CDA en D66 stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door