Gele kaarten Eerste Kamer bij drie Europese fiscale voorstellenDe Eerste Kamer heeft op 20 december 2016 drie ‘gele kaarten’ getrokken bij fiscale voorstellen van de Europese Unie op het terrein van de vennootschapsbelasting. Die voorstellen gaan over: een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (COM(2016)683, zie E160043), een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (COM(2016)685, zie E160044) en hybride mismatches met derde landen (COM(2016)687, zie E160046). De meerderheid van de Kamer stemde, op voorstel van de commissie Financiën, in met zogenoemde subsidiariteitsbezwaren bij deze voorstellen, geformuleerd door de fracties van de VVD en het CDA (zie 34.604, A).

Het trekken van een gele kaart is een bevoegdheid van de nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie op basis van het Verdrag van Lissabon, waarmee een parlement – binnen acht weken na publicatie - kenbaar kan maken dat een voorstel niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel en dat dit geen zaak is die Brussel zou moeten regelen. Als een derde van alle parlementen in de EU de gele kaart trekt, dan moet de Europese Commissie het voorstel heroverwegen of intrekken.


Deel dit item: