Jan Anthonie Bruijn gekozen als Voorzitter Eerste Kamer2 juli 2019

De Eerste Kamer heeft dinsdag 2 juli senator Jan Anthonie Bruijn (VVD) gekozen als haar nieuwe Voorzitter. Bruijn was één van de vier kandidaten die zich beschikbaar hadden gesteld voor de functie. De andere kandidaten waren Joris Backer (D66), Toine Beukering (FVD) en Ruard Ganzevoort (GroenLinks). De nieuwe Voorzitter werd gekozen na drie stemrondes. In de derde ronde stemden 34 van de 73 aanwezige Kamerleden op Bruijn; er werden 11 blanco stemmen uitgebracht.

Jan Anthonie Bruijn gekozen als Voorzitter Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

Direct na zijn verkiezing kreeg Bruijn de Voorzittershamer aangereikt door senator Tiny Kox (SP) die als langstzittend Eerste Kamerlid de verkiezing voorzat omdat tijdelijk Voorzitter Backer zich kandidaat had gesteld voor het Voorzitterschap. Bruijn volgt Ankie Broekers-Knol (VVD) op, die het Voorzitterschap van 2 juli 2013 tot 11 juni 2019 vervulde.

De nieuwe Voorzitter dankte de Kamer voor haar vertrouwen en sprak de hoop uit het vertrouwen van de Leden die niet op hem stemden te kunnen verdienen.

Jan Anthonie Bruijn zei in zijn plenaire verklaring voorafgaande aan de stemming dat voor hem de "mensen in de Kamer centraal staan. Samen, met elkaar, moeten we het doen. Ook een zekere ontspanning hoort daarbij en soms een kwinkslag. Dat is nodig voor het stevige debat op de inhoud."

Op dinsdag 9 juli 2019 vindt de verkiezing van de Eerste en Tweede Ondervoorzitter plaats. Senatoren kunnen zich hiervoor kandidaat stellen tot vrijdag 5 juli om 12.00 uur

Voorzitter Eerste Kamer

Eerste Kamervoorzitters sinds 1815


Deel dit item:
Jan Anthonie Bruijn gekozen als Voorzitter Eerste Kamer
Jan Anthonie Bruijn gekozen als Voorzitter Eerste Kamer
Felicitaties van waarnemend Voorzitter Tiny Kox
Felicitaties van waarnemend Voorzitter Tiny Kox
Jan Anthonie Bruijn gekozen als Voorzitter Eerste Kamer
Jan Anthonie Bruijn gekozen als Voorzitter Eerste Kamer
Jan Anthonie Bruijn wordt gefeliciteerd door zijn vader (91)
Jan Anthonie Bruijn wordt gefeliciteerd door zijn vader (91)
prof. dr. J.A. Bruijn (VVD)
Vooruit
Terug