Dinsdag 24 januari 2012 13.30 uur, plenaire vergadering13.30 - 13.40 uur herdenkingen

van de oud-Kamerleden  Ir. J. Baas (VVD) en A.M. van der Werf-Terpstra (CDA) 

13.40 uur hamerstukken

13.40 uur behandeling

brief (EK 22.112, FA) van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake prioritaire selectie WP 2012

bij

13.40 uur behandeling

brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot een conceptbrief met subsidiariteitsbezwaren bij voorstellen voor een Richtlijn ADR-consumenten en voor een Verordening ODRconsumenten (33.143 / 33.144, A)

bij

13.40 uur stemming

13.45 - 16.05 uur eerste termijn Kamer

16.05 - 16.40 uur volledige behandeling

16.40 - 17.30 uur eerste termijn Kamer

17.30 - 18.50 uur antwoord initiatiefnemers en regering

18.50 - 20.00 uur antwoord regering en re- en dupliek

20.00 - 21.00 uur pauze

21.00 - 22.30 uur re- en dupliek

Deze tijden zijn indicatief, waar versnelling mogelijk is, zullen de tijden worden aangepast