Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming moties Voorgenomen deelname Nederland Europees Openbaar MinisterieVerslag van de vergadering van 10 april 2018 (2017/2018 nr. 26)

Aanvang: 13.42 uur
Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Voorgenomen deelname Nederland Europees Openbaar Ministerie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie (E130041) en de brief van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 23 februari 2018 inzake het voornemen tot deelname aan het Europees OM (33709, letter AE),

te weten:

de motie-Van Hattem c.s. over het afzien van deelname aan het Europees Openbaar Ministerie (33709, letter AF);

de motie-Wezel c.s. over de gevolgen van deelname aan het Europees Openbaar Ministerie voor de nationale FIOD/opsporings-, vervolgings- en berechtingscapaciteit (33709, letter AG);

de motie-Duthler c.s. over de eventuele uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie (33709, letter AH).

(Zie vergadering van 9 april 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan zouden we nu overgaan tot de stemmingen over de moties ingediend tijdens het debat over de voorgenomen deelname van Nederland aan het Europees Openbaar Ministerie, maar ik heb begrepen dat mevrouw Duthler het woord wenst voor een ordevoorstel.

Mevrouw Duthler (VVD):

Ja, voorzitter. Ik zou graag de beraadslaging willen heropenen voor een korte derde termijn, omdat ik een gewijzigde motie wil indienen alsook een motie om het definitieve standpunt van deze Kamer vast te kunnen stellen.

De voorzitter:

Ik herhaal even wat u gezegd heeft. De motie die u vorige week heeft ingediend bij het debat wenst u te wijzigen. Daarenboven wenst u een nog een motie in te dienen die nog niet aan de orde is. En daarvoor wenst u een derde termijn. De motie die u wenst te wijzigen is motie 33709, letter AH. Voor beide zaken dient het debat te worden heropend, maar we hebben een heel volle agenda vandaag en — het is vervelend om het te moeten zeggen — de minister van Buitenlandse Zaken was ook iets te laat, zodat we ook te laat aan het debat zijn begonnen. Dus ik stel voor dat we de derde termijn, over de gewijzigde motie en de nieuwe motie, volgende week houden. Dat betekent dat ook de andere twee moties, dus de motie-Van Hattem c.s. en de motie van mevrouw Wezel, volgende week in stemming komen. Maar ik stel tevens voor dat we ook over de nieuwe motie, die u nu indient, volgende week stemmen. Akkoord? Er komt dus volgende week een derde termijn met alle moties. En iedereen krijgt de motie … Wat zegt u, meneer De Graaf?

De heer De Graaf (D66):

Kan die nieuwe motie ook volgende week worden ingediend?

De voorzitter:

Volgende week ook de nieuwe motie indienen? Ja, die nieuwe motie wordt volgende week officieel ingediend in een derde termijn.

Mevrouw Duthler (VVD):

Ik weet van veel woordvoerders dat ze zelf niet of nauwelijks het woord zullen wensen te voeren. De minister van Justitie is hier nu en volgende week zou hij apart moeten terugkomen. Ik kan me dus voorstellen dat het misschien toch in vijf minuten geregeld kan zijn.

De voorzitter:

Ik begrijp uw enthousiaste poging, maar dit is besproken in het College van Senioren en wij hebben besloten om de derde termijn volgende week te doen. Volgende week wordt het debat heropend om 13.30 uur. Meneer de minister, het spijt mij dat ik u geen ander antwoord kan geven. Dank voor uw komst.