Motie-Wezel (SP) c.s. over de gevolgen van deelname aan het Europees Openbaar Ministerie voor de nationale FIOD/opsporings-, vervolgings- en berechtingscapaciteit (EK 33.709, AG)In deze motie wordt de regering verzocht ervoor zorg te dragen dat deelname van Nederland aan het Europees openbaar ministerie niet ten koste gaat van de nationale Fiod/opsporings-, vervolgings- en berechtingscapaciteit. ingediend

3 april 2018

resultaat

Op 17 april 2018 na stemming bij zitten een opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door