Hoe kom ik aan een woordelijk verslag van de plenaire vergadering?Het woordelijk verslag van de plenaire vergadering verschijnt een dag na de vergadering als ongecorrigeerd stenogram. Dit verschijnt op de homepage van deze website, onder de kop 'Terugblik'. Na circa twee weken wordt het ongecorrigeerd stenogram vervangen door het gecorrigeerd stenogram. Circa vier weken na de vergadering wordt dit gedrukt als Handelingen van de Eerste Kamer. U vindt het (ongecorrigeerd) stenogram en de Handelingen bij het betreffende wetsvoorstel.

Aan het ongecorrigeerd stenogram kunt u geen enkel recht ontlenen. Dit mag dan ook niet gebruikt worden voor citaten. De Handelingen zijn het formele, goedgekeurde verslag van een vergadering. Aan Handelingen kunt u derhalve rechten ontlenen en u mag uit de Handelingen citeren.