Zijn vergaderingen openbaar?Plenaire vergaderingen van de Eerste Kamer zijn openbaar. Commissievergaderingen zijn dat niet. Wel kunt u de dag na de vergadering de 'korte aantekeningen' raadplegen.

De Eerste Kamer heeft een publieke tribune. Daarop kunnen maximaal 35 personen de vergadering volgen. De eerste rij van de tribune is gereserveerd voor de pers. Bezoekers moeten gebruik maken van de ingang op Binnenhof 23.

Tassen en persoonlijke bezittingen kunnen worden opgeborgen in een kluisje. Het is niet toegestaan jassen e.d. mee te nemen. Het is evenmin geoorloofd tekenen van instemming of afkeuring te laten horen. Verder mogen er geen foto's worden gemaakt van de publieke tribune.

De plenaire vergadering kan ook live worden gevolgd via deze website.