Moties ingediend tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)  • Gewijzigd in EK 31.145, N
  • Gewijzigd in EK 31.145, O
  • Gewijzigd in EK 31.145, M

Op 7 juli 2009 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen

Op 7 juli 2009 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen

Op 7 juli 2009 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

Op 7 juli 2009 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.

Op 7 juli 2009 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.