Motie-Westerveld (PvdA) c.s. over uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot na de Europese evaluatie van de Richtlijn 2006/24/EG (EK 31.145, K)In deze motie wordt de regering verzocht de wet niet eerder te laten ingaan dan nadat de resultaten van de Europese evaluatie bekend zijn en met de Staten-Generaal zijn besproken.ingediend

7 juli 2009

resultaat

Verworpen op 7 juli 2009 na stemming bij zitten en opstaan.VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen

bij

indiener

mede ondertekend door