Moties ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 9 november 2010Na stemming bij zitten en opstaan op 16 november 2010 met 38 stemmen voor en 37 stemmen tegen aangenomen. CDA, VVD en SGP stemden tegen.

Na stemming bij zitten en opstaan op 16 november 2010 met algemene stemmen aangenomen.

Op verzoek van de indieners op 16 november 2010 aangehouden. De motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

Op verzoek van de indieners op 16 november 2010 aangehouden en hoofdelijke stemming op 21 december 2010 aangehouden. De motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

Op verzoek van de indieners op 16 november 2010 aangehouden. De motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.