Moties ingediend tijdens de plenaire behandeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 op 8 juli 2014