Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 10 april 2018 (2017/2018 nr. 26)

Aanvang: 13.37 uur
Status: gecorrigeerd


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) (34745).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.