Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 6 november 2018 (2018/2019 nr. 6)

Aanvang: 13.46 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018) (34910).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.