Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 9 maart 2021 (2020/2021 nr. 28)

Aanvang: 13.30 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Regels over het verstrekken van subsidies door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming en tot intrekking van de Wet Justitie-subsidies (Kaderwet overige JenV-subsidies) (35512);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35678).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Ik heb begrepen dat de heer Koffeman een motie wil indienen bij het wetsvoorstel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet. Hij heeft hiertoe verzocht om een korte derde termijn. Tevens heeft mevrouw Faber-van de Klashorst verzocht om de door haar ingediende moties onder de letters L en M te wijzigen. Kan de Kamer zich vinden in een korte derde termijn? Dat is het geval.