Verslag van de vergadering van 7 december 2021 (2021/2022 nr. 9)

Aanvang: 13.35 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022) (35708);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting) (35884);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tiende incidentele suppletoire begroting) (35895).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. De PVV-fractie vraagt aantekening voor wetsvoorstel 35708.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst een van de andere leden aantekening bij een van de wetsvoorstellen? Dat is niet het geval.

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022) (35708) te hebben kunnen verenigen.

Dan schors ik nu voor enkele ogenblikken in afwachting van de staatssecretaris voor de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.