M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)M.H.M.  Faber-Van de Klashorst  (PVV) 1

Marjolein Faber-Van de Klashorst (1960) is sinds 2 juli 2024 minister van Asiel en Migratie.

Zij was vanaf 7 juni 2011 tot 6 december 2023 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer en sinds 10 juni 2014 fractievoorzitter.

Mevrouw Faber-van de Klashorst was voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad.


Anciënniteit

4565 dagen
(7 juni 2011 tot 6 december 2023)