Overzicht hamerstukken begrotingsstaten 2021 in verband met de Najaarsnota op 25 januari 2022Onderstaande wetsvoorstellen zijn op 25 januari 2022 door de Eerste Kamer als hamerstukken afgedaan.

De fractie van de PvdD is hierbij aantekening verleend.

De fractie van de PVV is hierbij aantekening verleend.

De Fractie-Otten is hierbij aantekening verleend.