Overzicht moties ingediend tijdens het debat over de wijzigingen van de begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld / Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 in verband met de Voorjaarsnota op 12 juli 2022