36.120 IX / 36.120 XV, H

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de bevriezing van de rente op studieschuldenIn deze motie wordt de regering verzocht de rente op studieleningen te bevriezen op 0% en alle baten uit negatief rentende staatsleningen aangegaan ten behoeve van het verstrekken van studiefinancieringen ten goede te laten komen aan het naar rato verlagen van studieschulden.Kerngegevens