36.120 IX / 36.120 XV, H

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de bevriezing van de rente op studieschuldenIn deze motie wordt de regering verzocht de rente op studieleningen te bevriezen op 0% en alle baten uit negatief rentende staatsleningen aangegaan ten behoeve van het verstrekken van studiefinancieringen ten goede te laten komen aan het naar rato verlagen van studieschulden.Kerngegevens

nummer 36.120 IX / 36.120 XV, H
ingediend 12 juli 2022
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Aangehouden op 12 juli 2022. Ingetrokken op 1 november 2022.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
M.J.M. Kox (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
H.M. Prast (PvdD)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 XV)
Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 IX)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)