Wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2023 c.a.Het pakket Belastingplan 2023 bevat de volgende zeven wetsvoorstellen:

De Tweede Kamercommissie voor Financiën had op 16 september 2022 besloten het voorstel

te behandelen binnen het behandelschema van het pakket Belastingplan 2023.

Op 29 september 2022 besloot de Tweede Kamercommissie voor Financiën het voorstel

gelijktijdig te behandelen met de behandeling van het pakket Belastingplan 2023.

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen op 10 november 2022 aangenomen met uitzondering van het voorstel Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (36.205). Op verzoek van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 8 november 2022 (TK 36.205, 7 met bijlage) heeft de Tweede Kamer op 9 november 2022 besloten nog niet te stemmen over dit wetsvoorstel.

De plenaire behandeling van de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2023 en de wetsvoorstellen Fiscale verzamelwet 2023 (36.107), Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36.063), Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (36.235), Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (35.496) en Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten (35.929) door de Eerste Kamer vond plaats op 12 en 13 december 2022.

De stemmingen over de wetsvoorstellen vonden plaats op 20 december 2022.

Op 20 december 2022 werd ook gestemd over de moties die op 13 december 2022 waren ingediend.