35.508

Conferentie over de Toekomst van EuropaDit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de conferentie over de toekomst van Europa.

Meer informatie over de conferentie is te vinden op de themapagina.

De commissie voor Europese Zaken (EUZA) heeft op 20 april 2021 een brief vastgesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie-Koole c.s. De brief werd op 26 april 2021 aan de minister van BuZa verstuurd.

Op 13 juli 2021 verzocht de commissie EUZA de staf om, nadat de vergadering van de Executive Board heeft plaatsgevonden, een kort verslag over de voortgang in de Conferentie over de Toekomst van Europa in de commissie rond te sturen.

Naar aanleiding van hetgeen in de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021 (21.501-02, DE) over de burgerconsultaties in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa wordt gemeld, besloot de commissie om een rappelbrief te sturen. Zij overweegt een mondeling overleg ter zake, maar wacht de beantwoording af alvorens hierover te besluiten.

De rappelbrief werd op 16 juli 2021 aan de minister van BuZa verstuurd.

Tijdens de vergadering van de commissie EUZA op 14 september 2021 uitte de Eerste Kamerleden van de delegatie naar de Conferentie over de Toekomst van Europa (CoFE), Oomen-Ruijten (CDA) en Van Apeldoorn (SP), hun teleurstelling over het verloop van de organisatie van de CoFE tot nu toe. De commissieleden gaven aan zich beschikbaar te willen stellen voor deelname aan activiteiten die in het kader van CoFE worden georganiseerd.

De commissie besprak daarnaast de brief van de minister van BuZa inzake burgerconsultaties en communicatie in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa (35.403 / 35.508, S) en stelde vast dat de brief geen uitvoering geeft aan de motie-Koole (35.403, G). De commissie besloot ter zake zo spoedig mogelijk een mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken te houden.

Op 12 oktober 2021 voerde de commissie EUZA en mondeling overleg (EK, K; zie videoverslag) met de minister van BuZa over de uitvoering van de Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35.403, G).


Kerngegevens

begonnen

29 juni 2020

titel

Conferentie over de Toekomst van Europa

Documenten