35.508

Conferentie over de Toekomst van EuropaDit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de conferentie over de toekomst van Europa.

Meer informatie over de conferentie is te vinden op de themapagina.

Op 18 oktober 2022 levert de commissie Europese Zaken (EUZA) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de opvolging van de uitkomsten voortkomend uit de Conferentie over de Toekomst van Europa (EK, V).

Op 14 juni 2022 besloot de commissie om naar aanleiding van de brief over de uitkomsten van de Conferentie over de Toekomst van Europa (EK, T) de uitkomsten van de Raad Algemene Zaken en de Europese Raad van juni af te wachten alvorens te besluiten over eventuele vervolgstappen.


Kerngegevens

begonnen

29 juni 2020

titel

Conferentie over de Toekomst van Europa

Documenten

47