Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de Rijksbegroting 2002 op 20 november 2001 is het onderwerp criminaliteitspreventie ter sprake gebracht. In dat debat heeft de Minister-President een notitie over dit onderwerp toegezegd. De minister van Justitie doet deze toezegging in de vorm van een brief gestand.

In de brief van de minister van Justitie wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • definitie, vormen en reikwijdte van criminaliteitspreventie;
  • factoren die aard en omvang van criminaliteit beïnvloeden;
  • de versterking van samenhang en verantwoordelijkheden.

Stand van zaken

De plenaire behandeling van de brief zou plaatsvinden op 16 april 2002 maar werd uitgesteld in verband met de val van het Kabinet-Kok II. De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft op 24 april 2007 geconstateerd geen behoefte te hebben aan verdere behandeling van deze brief.


Kerngegevens

begonnen

1 maart 2002

titel

Criminaliteitspreventie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten