28.165

Deelnemingenbeleid RijksoverheidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het beleid met betrekking tot het houden van aandelen door de Nederlandse staat in ondernemingen (deelnemingenbeleid).


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft bij brief van 27 september 2022 gereageerd op de brief van de minister van Financiën van 1 juli 2022 ter aanbieding van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 (EK 28.165 / 36.108, X met bijlage).

Bij de inbreng voor deze brief werden ook de volgende brieven betrokken:

  • de brief van de minister van Financiën van 29 juni 2022 ter aanbieding van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021 (EK 28.165 / 35.123, W met bijlagen);
  • de brief van de ministers van Financiën en van I&W van 23 juni 2022 over de derde periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM (EK 36.108 / 29.232, C met bijlagen);
  • de brief van de minister van Financiën van 7 juli 2022 ter aanbieding van de voortgangsrapportage van NL financial investments over de Volksbank (EK 33.532 / 34.300, C met bijlagen).

Op 10 juli 2018 vond naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën van 29 juni 2018 (EK, L) over de aanstelling van de voorzitter van de raad van bestuur van Invest-NL een mondeling overleg (EK, O) van de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) met de ministers van Financiën en EZK plaats. De minister van Financien heeft daarna bij brief van 25 juli 2018 (EK, N) de antwoorden op de vragen van het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) inzake de aanstelling van Wouter Bos als bestuursvoorzitter van Invest-NL aangeboden. Op 11 september 2018 werd het mondeling overleg door de commissie nabesproken.


Kerngegevens

begonnen

15 juli 2010

titel

Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

schriftelijke voorbereiding


Documenten