Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het terrein van buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking.

Het gaat daarbij onder andere om voorstellen inzake internationale verdragen, internationale financieringscorporaties, militaire pensioenen, arbeidsvoorwaarden van militairen en het militair straf- en procesrecht.

Tot 12 juni 2007 waren er de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, voor Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking.

Voorzitter van de commissie is J.G. (Janny) Vlietstra (PvdA). Eerste vice-voorzitter is S. (Sybe) Schaap (VVD), tweede vicevoorzitter is M.J.M. (Tiny) Kox (SP).

Griffier van de commissie is R.H. (Luuk) van Luijk

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie voor BDO  op de Europapoort .


Leden
M.J.M. Kox
SP
ondervoorzitter
prof. dr. ing. S. Schaap
VVD
ondervoorzitter

J.G. Vlietstra
PvdA
voorzitter