35.822

EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling - Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije



Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de Gezamenlijke Mededeling inzake de stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije.

Meer informatie over de behandeling van het voorstel is terug te vinden in E210008.


Kerngegevens

begonnen

29 april 2021

titel

Gezamenlijke Mededeling aan de Europese Raad: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije (JOIN(2021)8)

Documenten