35.377

EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640

Voor meer informatie zie E-dossier E200001.


Kerngegevens

begonnen

22 januari 2020

titel

EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640

schriftelijke voorbereiding


Documenten

49