35.652

EU-voorstel: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030: investeren in een klimaatneutrale toekomst voor ons allemaalDit kamerstukkendossier bevat documenten die te maken hebben met de behandeling van het EU-voorstel voor een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030.

Voor meer informatie over de behandeling van het voorstel zie E200024


Kerngegevens

begonnen

26 november 2020

titel

EU-voorstel: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030: investeren in een klimaatneutrale toekomst voor ons allemaal

schriftelijke voorbereiding


Documenten

5