Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie en veiligheid.

Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp.

In verband met het aantreden van een nieuwe gekozen Eerste Kamer wordt deze commissie op 18 juni 2019 opnieuw samengesteld.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Mevrouw M.M. de Boer (GroenLinks) is voorzitter van de commissie. Vicevoorzitter is de heer L.F.A.M. van Wely (FvD).

Griffier van de commissie is W.A.J.M. (Kim) van Dooren.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie J&V.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie voor Justitie en Veiligheid op de Europapoort.


Kamerleden sorteren op:


Leden


Mr. M.H. Bikker
ChristenUnie


Mr.drs. M.M. de Boer
GroenLinks
voorzitter

F. Karimi
GroenLinks

L.F.A.M. van Wely
FVD
ondervoorzitter