Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie en veiligheid.

Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp.

In verband met het aantreden van een nieuwe gekozen Eerste Kamer wordt deze commissie op 18 juni 2019 opnieuw samengesteld.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Griffier van de commissie is W.A.J.M. (Kim) van Dooren.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie voor Justitie en Veiligheid op de Europapoort.


Leden
jhr.mr. J.P. Backer
D66
Kamervoorzitter


mr. M.H. Bikker
ChristenUnieF. Karimi
GroenLinks
G.V.M. Veldhoen
GroenLinks