35.448

EU-voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) COM(2020)80Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het EU-voorstel voor een Europese Klimaatwet.

Voor meer informatie zie Edossier E200007 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

6 mei 2020

titel

EU-voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

schriftelijke voorbereiding


Documenten

16