35.507

Initiatiefnota-Van Weyenberg Naar een stelsel zonder toeslagenDeze initiatiefnota van het Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66) heeft als doel een discussie te starten over een nieuw stelsel van inkomensondersteuning. De initiatiefnemer doet met deze initiatiefnota het voorstel om het toeslagenstelsel helemaal af te schaffen en hier een transparant en simpel bedrag voor terug te brengen. Om dit de bereiken doet de initiatiefnemer de volgende concrete voorstellen:

 • 1. 
  Kinderopvang gratis beschikbaar maken
 • 2. 
  Hoger minimumloon en hogere uitkeringen
 • 3. 
  Iedereen krijgt een verzilverbare heffingskorting onafhankelijk van inkomen
 • 4. 
  Verstoringen op de woningmarkt worden weggenomen
 • 5. 
  Zorgpremie wordt gehalveerd
 • 6. 
  Minder belasting op arbeid en meer op vervuiling, bedrijven en vermogen

Stand van zaken

De Tweede Kamercommissie voor Financiën hield op 2 december 2020 een rondetafelgesprek over deze initiatiefnota. Voor dit gesprek zijn door genodigden position papers aangeleverd.

Op 18 januari 2021 vond een notaoverleg over de initiatiefnota plaats.


Kerngegevens

begonnen

29 juni 2020

titel

Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen

schriftelijke voorbereiding


Documenten