29.398

Maatregelen verkeersveiligheid

Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake maatregelen voor de verkeersveiligheid.


Stand van zaken

Invoering 2todrive

Sinds 1 november 2011 vindt het experiment 2toDrive plaats waarbij jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs kunnen halen en tot hun 18e verjaardag met een begeleiders rijden.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft op 12 april 2016 een brief (EK 29.398, M) van de minister van Infrastructuur en Milieu inzake de evaluatie van 2toDrive ontvangen.

Facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten

De commissie heeft op 1 februari 2016 het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten)(EK 29.398, K) ontvangen. De commissie heeft op 16 februari 2016 besloten in schriftelijk overleg met de regering te willen treden. Op 8 maart 2016 heeft de commissie een verslag van een schriftelijk overleg (EK 29.398, L) met de minister van Infrastructuur en Milieu uitgebracht.

T-rijbewijs

De commissie heeft op 10 juni 2014 middels een brief (EK 29.398, I) gereageerd op de brief van de regering van 26 mei 2014 inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van het T-rijbewijs (EK 29.398, H).


Kerngegevens

begonnen

9 januari 2004

titel

Maatregelen verkeersveiligheid

schriftelijke voorbereidingDocumenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-118] documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-118] documenten