Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over mijnbouw


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft bij brief van 8 februari 2024 vragen gesteld aan de staatssecretaris Mijnbouw over de contourennota herziening mijnbouwstelsel.


Kerngegevens

begonnen

10 mei 2023

titel

Mijnbouw

schriftelijke voorbereiding


Documenten

28