33.226

Oprichting vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief 'Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights'Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake het voornemen tot (mede)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief 'Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights' (VPs). Het internationale multi-stakeholder initiatief - waarvan de Staat der Nederlanden deel uitmaakt- heeft besloten dat een deel van haar organisatie rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht zal krijgen. Doel van de VPs is het bevorderen van respect voor mensenrechten bij de bescherming van energie- en grondstoffenbedrijven die opereren in conflictgebieden. Deze Voluntary Principles geven een praktische invulling van mensenrechten en veiligheid, zoals deze op meer algemene wijze ligt beschreven in de OESO-richtlijnen.


Kerngegevens

begonnen

27 maart 2012

titel

Oprichting door de Staat der Nederlanden van een vereniging naar Nederlands recht ter ondersteuning van het internationale collectief 'Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights'

schriftelijke voorbereiding


Documenten

15