Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de Rechtsstaat en Rechtsorde.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) kijkt in het kader van de verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het ontwerpbesluit elektronisch procederen (EK, D) met belangstelling uit naar de toegezegde nadere informatie over de uitkomsten van het onderzoek van de Raad voor de rechtspraak en zijn overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten.

Staatscommissie rechtsstaat

De commissies voor J&V en voor BiZa/AZ hebben op 14 juni 2022 de commissievoorzitters aangewezen als deelnemers aan het tripartie overleg. In dit overleg zullen ook leden namens de Tweede Kamer, de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Raad voor de rechtspraak deelnemen.

Wetboek van strafvordering

De commissie voor J&V bespreekt na het zomerreces 2022 de brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V van 17 mei 2022 met de zevende voortgangsrapportage wetgevingsprogramma nieuw Wetboek van Strafvordering (EK 35.570 VI / 29.279, K).


Kerngegevens

begonnen

27 oktober 2003

titel

Rechtsstaat en Rechtsorde

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [701-746] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [701-746] documenten