Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Ook mediawetgeving valt hieronder.

Tot 7 juni 2011 was er de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid.

Voorzitter van de commissie is M.H. (Mirjam) Bikker (ChristenUnie). Vicevoorzitter is H. J. (Henk) Pijlman (D66).

Griffier van de commissie is F.J. (Fred) Bergman.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie OCW op de Europapoort .


Kamerleden sorteren op:


Leden

Mr. M.H. Bikker
ChristenUnie
voorzitterDrs. H.J. Pijlman
D66
ondervoorzitter


C.C.M. Vendrik
GroenLinks