Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Ook mediawetgeving valt hieronder.

Tot 7 juni 2011 was er de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid.

Voorzitter van de commissie is G. (Greetje) de Vries-Leggedoor (CDA) . Vicevoorzitter is P. (Paul) Schnabel (D66).

Griffier van de commissie is F.J. (Fred) Bergman.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie OCW  op de Europapoort .


Leden
mr. M.H. Bikker
ChristenUnie

prof. dr. P. Schnabel
D66
ondervoorzitter