32.043

Toekomst pensioenstelselDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de toekomst van het pensioenstelsel.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) levert op 3 november 2020 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 oktober 2020 (EK, AH) over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

De commissie heeft bij brief van 15 september 2020 gereageerd op de brief van de minister van SZW van 22 juni 2020 (EK, AC) over de uitwerking van het pensioenakkoord. De commissie heeft bij brief van 30 september 2020 aanvullende vragen aan de minister over zijn brief van 22 juni 2020 en over zijn brief van 6 juli 2020 (EK, AD met bijlagen) over de uitwerking van het pensioenakkoord voorgelegd.

De commissie heeft op 6 maart 2020 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW (EK, AA) over zijn brief van 5 juni 2019 (EK, P) inzake het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel uitgebracht. De commissie had op 13 december 2019 al een eerste verslag van een schriftelijk overleg (EK, X) over dit onderwerp uitgebracht.

De commissie heeft op 25 februari 2020 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW (EK, Z) over zijn brief van 11 juni 2019 (EK, Q) inzake het advies van de Commissie Parameters uitgebracht. De commissie had op 12 december 2020 al een eerste verslag van een schriftelijk overleg (EK, W) over dit onderwerp uitgebracht.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Financiën (FIN) voerden op 10 maart 2020 een mondeling overleg met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de toekomst van het pensioenstelsel. Van dit overleg zijn een woordelijk verslag (EK, AB) en een videoverslag beschikbaar.

De leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) hadden op 21 januari 2020 aangegeven uiterlijk op 23 januari 2020 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren over de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2019 (EK, Y) over de voortgang van de uitwerking van het pensioenakkoord. De heer Van Rooijen heeft afgezien van het leveren van inbreng.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2019 in de Eerste Kamer vonden plaats op 19 november 2019. Tijdens een heropening van de Afb op 3 december 2019 is de gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek (EK 35.300, AE) ingediend. Deze gewijzigde motie werd daarna door de indiener aangehouden en de stemming over de motie is op 10 december 2019 op verzoek van de indiener aangehouden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had bij brief van 10 december 2019 (EK 32.043 / 35.300, V) gereageerd op de gewijzigde motie en de Kamer verzocht de motie aan te houden.

De minister had eerder al bij brief van 3 december 2019 (EK 35.300, AC) zijn reactie op de oorspronkelijke motie-Van Rooijen c.s. (EK 35.300, AA) aan de Kamer aangeboden.


De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft bij brief van 12 maart 2018 wat betreft de uitwerking van plannen met betrekking tot de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel in het algemeen en de vervanging van de Wet DBA in het bijzonder, gereageerd op de brief van de minister van SZW 'Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt' van 15 december 2017 (EK 34.775, P).

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 3 november 2015 de brief van de staatssecretaris van SZW van 9 juli 2015 (EK 33.972, P) over de hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel (naar aanleiding van de toezeggingen T02086 en T02088) besproken en besloten in overleg te treden met de staatssecretaris. De commissie besloot op 26 januari 2016 de brief van de staatssecretaris van 18 december 2015 (EK, E) over het Werkprogramma voor een pensioenstelsel met toekomst te betrekken bij het te voeren overleg met de staatssecretaris. De commissie heeft op 12 juli 2016 kennisgenomen van de Perspectiefnota toekomst pensioenstelsel. Op 7 maart 2017 vond het mondeling overleg over het pensioenstelsel plaats. De commissie heeft hiervan op 24 maart 2017 het verslag (EK 32.043 / 33.972, L) uitgebracht.

De commissie heeft bij brief van 6 juli 2017 (EK 32.043 / 33.972, M) de staatssecretarissen van Financiën en van SZW een aantal aandachtspunten over de problematiek van BTW met betrekking tot pensioenen en pensioenfondsen voorgelegd. Met deze brief treedt de commissie in nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de aangenomen motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over een gelijke BTW-behandeling (EK 34.117 / 34.320, H), de toezegging 'Btw-behandeling' (T02240), de toezegging 'Btw-behandeling vermogensbeheersdiensten voor pensioenfondsen' (T02400), de brief van de staatssecretaris van Financiën van 19 december 2016 (EK 34.552 c.a., L) over het arrest van de Hoge Raad over de btw-behandeling van vermogensbeheersdiensten voor pensioenfondsen en het verslag van een eerder schriftelijk overleg van 2 maart 2017 (EK 34.552, M) over de BTW-problematiek. Dit onderwerp is ook aan de orde geweest tijdens het mondeling overleg op 7 maart 2017.


Kerngegevens

begonnen

25 augustus 2009

titel

Toekomst pensioenstelsel

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [701-708] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [701-708] documenten