Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het terrein van sociale zaken.

Het betreft bijvoorbeeld voorstellen inzake sociale zekerheid, de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorziening en integratie.

Voorzitter van de commissie is A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan (D66). Vicevoorzitter is P. (Peter) Ester (CU).

Griffier van de commissie is W.A.J.M. (Kim) van Dooren.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie SZW  op de Europapoort .


Leden
dr. P. Ester
ChristenUnie
ondervoorzitter