Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de toekomst van de veehouderij.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben op 28 juni 2022 bij brief gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg van 30 mei 2022 met de minister van LNV over deelrapporten onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III (EK 28.973 / 29.683, L) (naar aanleiding van toezegging T02664 Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak). Hierbij wordt ook de brief aan de Tweede Kamer inzake versterking zoönosenbeleid (TK 25.295/28.807, 1711) betrokken.

Het mondeling overleg (EK, E) van de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) met de minister van LNV over het het landbouwbeleid vond plaats op 4 december 2018 (naar aanleiding van de brieven van de minister van LNV van 7 september 2018 over Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw (EK 35.000 XIV, A) en van de minister van LNV en van de staatssecretaris van VWS inzake reactie Rli-advies "Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem" (EK 31.532, A)).

De technische briefing over toekomstige ontwikkelingen mestbeleid c.a. en luchtkwaliteit rondom veehouderijen vond plaats op 31 oktober 2017.


Kerngegevens

begonnen

14 december 2016

titel

Toekomst veehouderij

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-141] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-141] documenten