Toekomst veehouderij (28.973), Problematiek rondom stikstof en PFAS (35.334), Toekomstvisie agrarische sector (30.252); brief regering; Toepassing van emissiefactoren bij de aanpak piekbelasting en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (TK 35.334 / 30.252 / 28.973, 285)