30.252

Toekomstvisie agrarische sectorDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de toekomstvisie van de agrarische sector.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) levert op 12 maart 2024 inbreng voor een nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S over voortgang aanpak piekbelasting (EK, J).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 18 april 2023 een mondeling overleg gevoerd over Rechtsbescherming, rechtsgelijkheid, en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland (EK 35.334 / 33.576, BF). Van deze bijeenkomst is een videoverslag gemaakt:


Kerngegevens

begonnen

15 juni 2022

titel

Toekomstvisie agrarische sector

schriftelijke voorbereiding


Documenten

164
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-164] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-164] documenten