30.252

Toekomstvisie agrarische sectorDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de toekomstvisie van de agrarische sector.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft bij brief van 27 maart 2024 vragen gesteld aan de minister voor N&S over voortgang aanpak piekbelasting.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 18 april 2023 een mondeling overleg gevoerd over Rechtsbescherming, rechtsgelijkheid, en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland (EK 35.334 / 33.576, BF). Van deze bijeenkomst is een videoverslag gemaakt:


Kerngegevens

begonnen

15 juni 2022

titel

Toekomstvisie agrarische sector

schriftelijke voorbereiding


Documenten

179
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-179] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-179] documenten