33.437

Verdrag met Frankrijk over de uitwisseling van informatie betreffende belastingenDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Franse Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, te ’s-Gravenhage, 14 november 2011.

Met dit verdrag wil de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de gevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.


Kerngegevens

begonnen

1 oktober 2012

titel

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Franse Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 14 november 2011

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten